15 Ngày Vàng Chống Dịch Covid-19
15 Ngày Vàng Chống Dịch Covid-19
Đứng trước thời điểm bệnh dịch phức tạp. Chính phủ đã ra quyết định cách ly toàn xã hội từ ngày 1/4/2020. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng trong 15 ngày vàng chống dịch Covid-19. 15 ngày vàng chống dịch Covid-19 Phải cẩn trọng bảo vệ sức khỏe bằng cách: Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Thực hiện nghiêm việc...