Thân gửi Con người Nha Khoa Kim, Quỹ ABC World Asia thuộc Temasek (là tổ chức quản lý tài chính cho chính phủ Singapore với tài sản hơn 214 tỷ USD) và Aura Healthcare Fund (Quỹ Y Tế Australia) vừa công bố hoàn thành đầu tư 24 triệu USD vào Nha Khoa Kim của chúng ta. Đây là niềm TỰ HÀO và HÃNH DIỆN của toàn thể con người Nha Khoa Kim trong năm 2021. CHÚNG TA TỰ HÀO vì từ nay chúng...
Hiển thị trang 1 trên 49 trang