Rửa Tay Đúng Cách Để Ngừa Covid-19, Bạn Đã Thực Hiện Chưa?
Rửa Tay Đúng Cách Để Ngừa Covid-19, Bạn Đã Thực Hiện Chưa?
Nâng cao sức khỏe, bảo vệ bản thân và cộng đồng qua hành động nhỏ là rửa tay. Nha Khoa Kim hướng dẫn, phổ biến quy trình rửa tay 6 bước chuẩn của Bộ Y Tế.    Quy trình rửa tay 6 bước của Bộ Y Tế Việc thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng là một trong những khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, chỉ rửa tay bằng...
Hiển thị trang 1 trên 43 trang