Nha Khoa Kim và Đại học Y Dược Huế ký kết hợp tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bác sĩ nha khoa
Nha Khoa Kim và Đại học Y Dược Huế ký kết hợp tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bác sĩ nha khoa
  Ngày 27/04/2021, Nha Khoa Kim đã ký kết hợp tác với Đại học Y Dược Huế tại Hội nghị Đào tạo nguồn nhân lực y tế năm 2021 với sự tham gia của đại diện Ban giám đốc Sở Y Tế khu vực miền Trung và gần 70 đơn vị y tế công lập và tư nhân trên cả nước. Nha Khoa Kim và đại diện ban giám đốc các Sở Y Tế khu vực miền trung, 70 bệnh viện tham...
Hiển thị trang 1 trên 4 trang