Nha Khoa Kim hợp tác Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Nha Khoa Kim hợp tác Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Tại sao Nha Khoa Kim hợp tác Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng đào tạo liên tục ? Hợp tác với các trường ĐH trong nước và quốc tế là một trong những trọng tâm hàng đầu của Nha Khoa Kim nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hội nhập trong thời kỳ mới. [caption id="attachment_43788" align="aligncenter" width="956"] Ban chủ nhiệm khoa RHM ĐH QT HB PGS Hồng, Bs CKII Đức, Ths Nam, Ths Linh Nha Khoa Kim trong buổi thảo...