Bảo vệ: Cơ sở pháp lý địa điểm kinh doanh 377 Quận 11 chuẩn Quốc Tế Công Ty TNHH Nha Khoa Kim
Bảo vệ: Cơ sở pháp lý địa điểm kinh doanh 377 Quận 11 chuẩn Quốc Tế Công Ty TNHH Nha Khoa Kim
 XVI. RĂNG HÀM MẶT. STT STT tại TT 43/2013/TT-BYT DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT       A B C D 1 6 Phẫu thuật cấy ghép Implant x x     2 11 Cấy ghép Implant tức thì sau nhổ răng x x     3 12 Phẫu thuật tăng lợi sừng hóa quanh Implant x x     4 14 Máng hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép Implant x x     5 33 Phẫu thuật cắt lợi điều trị túi quanh răng x x     6 34 Phẫu thuật vạt điều trị túi quanh răng x x     7 35 Phẫu thuật nạo túi lợi x x     8 36 Phẫu thuật tạo hình nhú lợi x x     9 37 Liên kết cố định răng lung lay bằng nẹp kim loại x x     10 38 Liên kết cố định răng lung lay bằng dây...
Hiển thị trang 1 trên 2 trang