Cảnh báo giả mạo Nha Khoa Kim lừa đảo
Cảnh báo giả mạo Nha Khoa Kim lừa đảo
Gần đây xuất hiện tình trạng mạo danh Nha Khoa Kim lừa đảo bằng nhiều thủ đoạn tinh vi rất khó phát hiện, không những gây ảnh hưởng đến tài sản của cá nhân, tập thể mà cả uy tín của Nha Khoa Kim. Theo Nha Khoa Kim, đang có nhiều công ty giả mạo, đặt tên gần giống Nha Khoa Kim,  ngang nhiên lấy 17 địa chỉ của Nha Khoa Kim để đăng ký doanh nghiệp gây nhầm lẫn, lợi...