Ký kết hợp tác toàn diện giữa Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Nha khoa Kim
Ký kết hợp tác toàn diện giữa Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Nha khoa Kim
Với mong muốn mở rộng hợp tác với các phòng khám Răng Hàm Mặt tư nhân uy tín, thiết lập cầu nối cho sinh viên Răng Hàm Mặt trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng với các nhà tuyển dung cũng như xây dựng môi trường thực tập trên bệnh nhân, hôm nay Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Nha khoa Kim chính thức tiến hành. Thời gian, địa điểm và các...