Phòng Khám Nha Khoa Được Giảm 30% Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Phòng Khám Nha Khoa Được Giảm 30% Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, phòng khám nha khoa vượt qua giai đoạn khó khăn do tác động của dịch COVID-19, Quốc Hội đã thông qua Nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp dưới 200 tỷ năm 2020. Ngay khi chính sách hỗ trợ của Chính phủ được ban hành, Chi Cục Thuế TP.HCM đã nhanh chóng triển khai và hướng dẫn hệ thống Nha Khoa Kim thực hiện để được hưởng chính sách ưu đãi giảm 30%...
Hiển thị trang 3 trên 48 trang