Bảo vệ: Bảng giá Nha Khoa Kim Nguyễn Anh Thủ  – Công ty TNHH Nha Khoa Kim
Bảo vệ: Bảng giá Nha Khoa Kim Nguyễn Anh Thủ – Công ty TNHH Nha Khoa Kim
BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ (Kèm theo Thông báo số 215/TB-UBND ngày 13  tháng 12 năm 2022 của UBND TP. HCM)             Mức giá kê khai dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Địa điểm kinh doanh Nha khoa Kim Nguyễn Ảnh Thủ – Công ty TNHH Nha khoa Kim. STT Tên hàng hóa, dịch vụ Quy cách, chất lượng Đơn vị tính  Mức giá kê khai hiện hành Ghi chú (VNĐ)  1 Phẫu thuật cắt lợi điều trị túi quanh răng Gói dịch vụ Răng 1.000.000   2 Phẫu thuật nạo túi lợi Gói dịch vụ Răng 1.000.000 300,000 đến 1,000,000 3 Phẫu...
Hiển thị trang 3 trên 53 trang