Nha Khoa Kim – Doanh Nghiệp Điển Hình Của Quỹ Đầu Tư Chính Phủ Singapore
Nha Khoa Kim – Doanh Nghiệp Điển Hình Của Quỹ Đầu Tư Chính Phủ Singapore
Nha Khoa Kim thuộc tập đoàn Kim Health Care vốn điều lệ 256,5 tỉ đồng, là công ty Việt Nam được CHÍNH PHỦ SINGARPORE đầu tư, hoạt động dựa trên các tiêu chí của Tổ Chức Y tế Thế giới, Liên Đoàn Nha Khoa Thế Giới và sứ mệnh dẫn dắt sự thay đổi với mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Nha Khoa Kim cùng với 4 doanh nghiệp khác đến từ các nước Singapore, Trung Quốc,...