Nha Khoa Kim được chọn báo cáo Điển hình tác động Châu Á 2021
Nha Khoa Kim được chọn báo cáo Điển hình tác động Châu Á 2021
[caption id="attachment_42910" align="aligncenter" width="720"] David Heng Tổng giám đốc của quỹ ABCWorld thuộc Chính Phủ Singapore cùng các nhân sự Nha Khoa Kim tại Singapore. Đây là quỹ của chính phủ Sing không phải của tư nhân nên đa số đầu tư vào doanh nghiệp tác động tích cực cho sự thay đổi xã hội[/caption] Nha Khoa Kim cùng với 4 doanh nghiệp khác đến từ các nước Singapore, Trung Quốc, Úc và Ấn Độ được chọn là những doanh nghiệp...