Nhổ răng khôn mọc ngầm – Những điều cần biết
Nhổ răng khôn mọc ngầm – Những điều cần biết
Răng khôn mọc ngầm là tình trạng rạng răng mọc sai và cần được loại bỏ sớm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các răng cạnh. Tuy nhiên, không phải lúc nào dấu hiệu răng khôn mọc ngầm cũng rõ ràng và dễ nhận biết. Có những trường hợp răng mọc không gây đau đơn nên người bệnh rất khó phát hiện. Tham khảo bài viết sau để nhận biết sớm hơn sự xuất hiện của răng khôn mọc ngầm...