Cập nhập các thông tin kịp thời từ cơ quan quản lý y tế
Cập nhập các thông tin kịp thời từ cơ quan quản lý y tế
Quản lý phòng khám có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, cập nhật những thông tin hướng dẫn từ các cơ quan quản lý y tế như  Sở y tế các tỉnh thành có các phòng khám Nha Khoa Kim để kịp thời triển khai cho phòng khám đảm bảo tuân thủ pháp luật và phục vụ bệnh nhân tốt nhất  Website Sở y tế Hà Nội: https://soyte.hanoi.gov.vn/ Website Sở y tế Hồ Chí Minh: https://medinet.hochiminhcity.gov.vn/ Website Bộ Y tế : Trang chủ...