Ưu Đãi Mừng Nha Khoa Kim Đạt Chứng Nhận ISO 9001:2015
Ưu Đãi Mừng Nha Khoa Kim Đạt Chứng Nhận ISO 9001:2015
Nha khoa Kim là hệ thống nha khoa rộng lớn và hiện đại bậc nhất tại Việt Nam. Với gần 30 chi nhánh trải dài từ Nam ra Bắc, nhiều dịch vụ từ cơ bản đến chuyên sâu và hệ thống quản lý chất lượng hàng đầu, Nha khoa Kim đã đạt chứng nhận chất lượng tiêu chuẩn nha khoa ISO 9001:2015.  Ưu đãi mừng Nha khoa Kim đạt chứng nhận chất lượng ISO 9001:2015  Nhằm chúc mừng cho cột mốc này,...