Chúc mừng Nha Khoa Kim đạt Top 100 Dịch vụ Chất lượng Hoàn hảo năm 2019
Chúc mừng Nha Khoa Kim đạt Top 100 Dịch vụ Chất lượng Hoàn hảo năm 2019
Nha khoa Kim đã đạt chứng nhận Nha khoa đạt Top 100 Dịch Vụ Chất lượng Hoàn hảo vì quyền lợi Người tiêu dùng năm 2019 do Viện Kinh tế và Văn Hóa kết hợp với Trung Tâm Bảo Vệ Người Tiêu Dùng tổ chức.   Bằng chứng nhận Nha khoa đạt Top 100 Dịch vụ Chất lượng Hoàn hảo vì quyền lợi Người tiêu dùng năm 2019 nằm trong khuôn khổ chương trình “Hàng Việt Tốt - Dịch Vụ Hoàn Hảo...