Đăng ký khuyến mãi Hotline miễn phí (+84) 909 903 258

SỰ KIỆN

CẤY, GHÉP RĂNG IMPLANT

TẦM VÓC QUỐC TẾ LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM

Làm sao để được tham gia?

Bước 1

Đăng Ký Thông Tin

Bước 2

Tới Nha Khoa KIM Khám và
chụp phim Panorama

Bước 3

Bác sĩ nước ngoài lựa chọn và
lên phác đồ điều trị cho Bệnh Nhân

Bước 4

Thông báo kết quả và Ngày Thực hiện
Cho Từng Bệnh Nhân

Bước 5

Thực Hiện Cấy Ghép Răng Implant
cho khách hàng trong 3 Ngày 03/03 đến 06/03

20 Giáo Sư, Bác Sĩ CHUYÊN KHOA IMPLANT GIỎI từ Úc, Mỹ, Hàn Quốc Trực tiếp thực hiện

TIẾN SĨ DONG-SEOK SOHN

TIẾN SĨ ERIC PARK

GIÁO SƯ MANINGKY

GIÁO SƯ JIM YUAN

GIÁO SƯ HYEON MIN KIM

TIẾN SĨ GRACE EUN A KIM

NHA KHOA KIM

TRUNG TÂM CẤY RĂNG IMPLANT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Khách hàng CẤY GHÉP IMPLANT tại NHA KHOA KIM

KHÁCH HÀNG: BÙI THỊ HẢI

KHÁCH HÀNG: HỒ CẢNH

KHÁCH HÀNG: NGUYỄN THỊ NGA

KHÁCH HÀNG: MRS. JORDAN MILER

VIDEO TRỒNG RĂNG IMPLANT

Trồng răng implant tổng hợp

Trồng Răng Implant Ngay Sau Khi Nhổ răng