Thuế VAT dịch vụ nha khoa: Đề xuất từ 10% sang không chịu thuế
Thuế VAT dịch vụ nha khoa: Đề xuất từ 10% sang không chịu thuế
Bác sĩ Nguyễn Hữu Nam – Chủ tịch Tập đoàn Nha Khoa Kim đề xuất Chi Cục Thuế TP.HCM xem xét đưa các dịch vụ nha khoa đang chịu thuế VAT 10% thành dịch vụ không chịu thuế. Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã tác động và ảnh hưởng to lớn đến nhiều mặt đời sống kinh tế xã hội. Ngoài việc, các phòng khám nha khoa, doanh nghiệp nhận được hỗ trợ từ chính sách giảm 30% thuế thu...