Chúc mừng các Bác sĩ & Điều dưỡng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02
Chúc mừng các Bác sĩ & Điều dưỡng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02
Ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi Hội nghị cán bộ Y tế để đưa ra ba định hướng và nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân sự ngành Y tế. Đã gần 70 năm trôi qua, nhưng những định hướng trong lá thư này vẫn có nhiều giá trị với ngành Y tế và chính tổ chức Nha Khoa Kim của chúng ta: Thật thà - Đoàn kết: Tương tự giá trị “Kỷ luật” & “Trung thực”...