Nha khoa Kim huy động gần 500 tỉ đồng từ nhiều Quỹ đầu tư lớn trên thế giới
Nha khoa Kim huy động gần 500 tỉ đồng từ nhiều Quỹ đầu tư lớn trên thế giới
Nha khoa Kim hệ thống y tế tư nhân Việt Nam huy động thành công gần 500 tỉ đồng từ nhiều Quỹ đầu tư lớn trên thế giới như Maj Invest (Đan Mạch), Aura (Singapore), RedBadge (Hàn Quốc). Gần đây nhất, Hệ thống Nha khoa Kim đã nhận được phê duyệt (Approval) trong việc phát hành 223 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi (Convertible Bond) cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế...