Nha khoa Kim được VASS tin tưởng chọn bảo trợ sức khỏe răng miệng cho hàng ngàn CB-NV, phụ huynh và học sinh
Nha khoa Kim được VASS tin tưởng chọn bảo trợ sức khỏe răng miệng cho hàng ngàn CB-NV, phụ huynh và học sinh
Vừa qua, bà Đỗ Thanh Bình - phó Tổng giám đốc Nha khoa Kim và bà Nguyễn Thanh Mai - hiệu trưởng Hệ thống trường Việt Mỹ (VASS) đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược bảo trợ sức khỏe răng miệng cho hàng ngàn CB-NV, phụ huynh và học sinh của VASS. Đại diện Nha khoa Kim và VASS ký kết hợp tác chiến lược Phát biểu tại lễ ký kết hợp tác chiến lược, bà Đỗ Thanh Bình cho...