Nha Khoa Kim Vinh Dự Đạt “Top 10 Thương Hiệu Mạnh Quốc Gia” Năm 2020
Nha Khoa Kim Vinh Dự Đạt “Top 10 Thương Hiệu Mạnh Quốc Gia” Năm 2020
Nha Khoa Kim được vinh danh Top 10 thương hiệu mạnh quốc gia năm 2020, nhờ thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội. Sáng ngày 19/9, Nha Khoa Kim đã được vinh danh trong Top 10 thương hiệu mạnh quốc gia. Danh sách được công bố trong chương trình khảo sát và tôn vinh "Thương hiệu mạnh quốc gia, Doanh nghiệp - Doanh nhân xuất sắc năm 2020". Đây là chương trình thường niên,...
Hiển thị trang 1 trên 3 trang