Nha khoa Kim và Viettel TP.HCM “bắt tay” vì lợi ích khách hàng
Nha khoa Kim và Viettel TP.HCM “bắt tay” vì lợi ích khách hàng
Nhằm bảo trợ sức khỏe răng miệng cho toàn bộ CBNV Tập đoàn Viettel và tăng tiện ích cho 4 triệu khách hàng sử dụng ngân hàng số của Tập đoàn CNTT đứng đầu cả nước, vừa qua hệ thống Nha khoa Kim đã ký kết hợp tác với Viettel TP.HCM (Thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel) tại TP.HCM. Hợp tác thỏa thuận giữa ViettelPay và Nha khoa Kim Nha khoa Kim là hệ thống nha khoa...