Nha Khoa Kim Thông Báo Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử Toàn Hệ Thống
Nha Khoa Kim Thông Báo Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử Toàn Hệ Thống
Kể từ ngày 20/07/2020, Nha Khoa Kim chính thức sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hình thức hóa đơn GTGT dạng giấy trước đây dành cho các khách hàng sử dụng dịch vụ tại hệ thống. Khi Quý khách hàng xác nhận giao dịch và thanh toán, hóa đơn sẽ được gửi đến Quý khách hàng trong 01 (một) ngày làm việc qua email khách hàng cung cấp và hồ sơ điều trị được gửi đến Quý khách...