Nha Khoa Kim Và Aihealth Ký Kết Hợp Tác Triển Khai Công Nghệ Số Aihealth
Nha Khoa Kim Và Aihealth Ký Kết Hợp Tác Triển Khai Công Nghệ Số Aihealth
Ngày 24/8/2020, hệ thống chuỗi Nha Khoa Kim và Công ty Cổ phần Công Nghệ Sức Khỏe AiHealth đã ký kết hợp tác triển khai công nghệ số AiHealth trên toàn hệ thống Nha Khoa Kim. Việc triển khai công nghệ số AiHealth nhằm mục tiêu là hệ thống Nha Khoa đầu tiên tại Việt Nam đẩy mạnh số hóa toàn bộ hành trình điều trị cũng như đem đến trải nghiệm 1 điểm chạm cho khách hàng. Nền tảng công nghệ...
Hiển thị trang 1 trên 5 trang