Chính sách bảo hành tại Nha khoa Kim
Chính sách bảo hành tại Nha khoa Kim
Lần đầu tiên trong dịch vụ nha khoa, Nha khoa Kim áp dụng chính sách bảo hành nhằm đảm bảo quyền lợi tối ưu cho khách hàng trên cả nước. Đây là một quyền lợi đặc biệt của khách hàng nhờ vào lợi thế là có hệ thống các chi nhánh khắp cả nước, nhà máy răng sứ lớn nhất Việt Nam và phương thức chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp của Nha khoa Kim.   Nha khoa Kim đã và đang...