Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Huy – Giám đốc chuyên môn hệ thống Nha Khoa Kim: Hãy cho đi những điều nhận được
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Huy – Giám đốc chuyên môn hệ thống Nha Khoa Kim: Hãy cho đi những điều nhận được
Là giám đốc chuyên môn hệ thống Nha khoa Kim, ThS.BS Nguyễn Hồng Huy luôn tâm niệm phải làm những điều tốt nhất cho bệnh nhân và luôn cho đi những điều nhận được. Để làm được những điều tốt nhất cho bệnh nhân của mình, bác sĩ Huy phải nỗ lực trong gian nan rất nhiều. Rồi cơ duyên đưa người bác sĩ trẻ đến với hệ thống nha khoa hàng đầu Việt Nam. Tại đây, bác sĩ Huy được...