Câu hỏiChào bác sĩ! Hàm răng của cháu khá đều thế nhưng mỗi khi cười lại lộ và đưa về phía trước quá nhiều, điều này khiến cháu khá tự ti khi giao...