Niềng răng mắc cài mặt lưỡi – Phương pháp niềng bí mật
Niềng răng mắc cài mặt lưỡi – Phương pháp niềng bí mật
Mắc cài mặt lưỡi (lingual braces): mắc cài và dây cung được gắn vào mặt sau của răng, không như mắc cài kim loại và sứ áp dụng lên mặt trước của răng. Mắc cài mặt lưỡi nằm khuất tầm nhìn, nên thường được gọi là "mắc cài vô hình", đây là phương pháp niềng răng hiệu quả và là dạng duy nhất nằm khuất tầm nhìn trong các phương pháp niềng răng cố định. Mặc dù mắc cài mặt...