Chuyển thông tin khách hàng từ team CS sang hotdata của CC.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

GỬI NGAY

GỬI THÔNG TIN THÀNH CÔNG

Đã gửi thông tin thành công