Bác sĩ Nguyễn Hữu Nam tâm huyết cùng Tổng Công Ty Thái Sơn – Bộ Quốc Phòng phát triển “Dự án năng lượng tái tạo, khí thiên nhiên (lng)”

Sáng ngày 27 – 10 – 2020, Tổng công ty Thái Sơn – Bộ Quốc Phòng và Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng VietPow (Thành viên hệ sinh thái Kim Healthcare Group) đã ký kết hợp tác toàn diện trên lĩnh vực dự án năng lượng tái tạo, khí thiên nhiên và đầu tư phát triển khu công nghiệp.

Trong lễ ký kết, Ông Nguyễn Hữu Nam, Chủ tịch Hệ Thống Kim Healthcare Group chia sẻ mục tiêu của Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng VietPow sau khi ký kết hợp tác sẽ tập trung triển khai toàn diện trên lĩnh vực dự án năng lượng tái tạo và khu công nghiệp với một số nội dung: Dự án đầu tư và phát triển khu công nghiệp, cung cấp các dịch vụ rà phá bom mìn, xây dựng hạ tầng tại khu công nghiệp; Dự án năng lượng tái tạo bao gồm năng lượng gió, năng lượng mặt trời, áp mái; Dự án khí thiên nhiên hóa lỏng gồm các cảng vận chuyển, kho chứa, nhà máy điện.

Đại tá, tiến sĩ Phạm Gặp – chủ tịch, tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn – cho biết vừa qua nghị định 55 của Bộ Chính trị đã định hướng và phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch cho đất nước trong giai đoạn 2021 – 2045. Căn cứ vào chức năng ngành nghề của tổng công ty thì việc triển khai lĩnh vực này rất tốt, theo đánh giá của lãnh đạo tổng công ty.

“Chúng tôi và VietPow sẽ cố gắng khoảng 5 năm sắp tới phấn đấu là những doanh nghiệp đạt tỉ đôla trong phát triển năng lượng. Đây là tâm huyết của cả hai đơn vị. Với tinh thần tiên phong là người lính, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của quốc gia để làm sao tạo nên sự ổn định phù hợp với cả an ninh năng lượng của đất nước” – đại tá, tiến sĩ Phạm Gặp nhấn mạnh.

Hình ảnh buổi lễ ký kết hợp tác tại Tổng công ty Thái Sơn – Bộ Quốc Phòng

Tập đoàn Kim Healthcare Group là đối tác chiến lược của các quỹ đầu tư, đối tác trên khắp thế giới như quỹ Maj Invest (Đan Mạch), quỹ đầu tư Aura (Australia, Singapore), quỹ đầu tư Redbage (Hàn Quốc), công ty Tài chính Quốc tế (IFC) – thành viên của Ngân hàng Thế giới (World Bank). Tập đoàn đã và đang đầu tư đa ngành nghề, trong đó có xây dựng các công trình công ích và thương mại, năng lượng tái tạo.

Buổi lễ ký kết đã được đăng tải đồng loạt các cơ quan báo chí và truyền thông như:

https://tuoitre.vn/tong-cong-ty-thai-son-va-vietpow-hop-tac-day-manh-phat-trien-nang-luong-sach-20201027183726285.htm

https://baoquankhu7.vn/tong-cong-ty-thai-son-ky-ket-hop-tac-toan-dien-voi-cong-ty-co-phan-tap-doan-nang-luong-vietpow–217058294-0020081s36210gs?AspxAutoDetectCookieSupport=1

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Để biết thêm thông tin, Quý Khách vui lòng cung cấp số điện thoại, Nha Khoa Kim sẽ liên hệ đến Quý Khách trong thời gian sớm nhất.